O nama

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije djeluje na svim područjima koji su od interesa za gluhe osobe te ujedno brine o kvaliteti njihova privatnog i poslovnog života.
Osnovni cilj udruge je briga, skrb i rješavanje svakodnevnih potreba gluhih i nagluhih osoba. Udruga okuplja osobe i djecu oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), djecu i mlade s umjetnom pužnicom te roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Djelatnosti i zadaci Udruge:

  • okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te njihove obitelji i druge zainteresirane građane s ciljem realizacije programa Udruge
  • vodi stalne aktivnosti radi unapređivanja društvenog položaja i aktivne uloge u rješavanju životnih problema i materijalnog stanja gluhih i nagluhih osoba te djece s teškoćama u razvoju
  • organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se pojavljuju u svakodnevnom životu i radu kod osoba oštećena sluha
  • sustavno prati i zalaže se za zapošljavanje osoba s invaliditetom