Kontakt

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije
Viktora Cara Emina 9, 51000 Rijeka
Hrvatska
OIB: 17299379476
e-mail: uginpgz.ri@gmail.com
Kontakt osoba: Damir Herega

Korisne poveznice:

https://strukturnifondovi.hr

Europski strukturni fondovi

http://www.esf.hr

Europski socijalni fond