Brošure i knjige

2010. Knjiga „ Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje“
3 Brošure „Savjeti i upute za roditelje i odgajatelje djece s oštećenim sluhom
Knjižica 1- 0-2 godine
Knjižica 2 2-4 godine
Knjižica 3 2-14 godina