Zadnji mjesec provedbe projekta Govorimo rukama

U ožujka 2020. godine Udruga gluhih Primorsko-goranske županije započela je s pružanjem usluge tumačenja za 30 osoba oštećena sluha s područja Primorsko-goranske županije, a sam projekt s provedbom je započeo u veljači. Projekt “Govorimo rukama” za cilj je imao osigurati uslugu tumača za 30 gluhih i nagluhih osoba s područja Primorsko-goranske županije, te tako spriječiti socijalnu isključenost koja im prijeti. Tijekom provedbe taj broj se povećao za 4, pa je tako umjesto previđenih 30 osoba oštećena sluha, uslugu tumača koristilo njih 34.

Na projektu su zaposlene 3 osobe, 2 tumača i 1 koordinator, koji su skrbili o tome da svi uključeni u projekt pravovremeno i kvalitetno dobiju traženu uslugu. Prema dosadašnjim evaluacijama, jasno je vidljivo da su u tome i te kako uspijevali jer su korisnici bili izrazito zadovoljni pruženom uslugom.

Kroz vrijeme trajanja projekta, usluga tumačenja zatražena je preko 1500 puta, te su naše tumačice imale pune ruke posla. Pandemija koronavirusa često im nije išla u korist, pa su osim tradicionalnim putem, svoj posao ponekad morale obavljati koristeći se tehnologijom i to pretežito video pozivima. Kako i same navode, najvažnije je da kvaliteta usluge nije narušena, te da su korisnici dobili što su tražili.

Korisnici koji su koristili uslugu, bili su zadovoljni, strpljivi, te su se kao i svi, prilagodili i izvukli najbolje iz dane situacije. Cijelom projektnom timu iznimno je drago da je usluga tumačenja bila omogućena za dodatne 34 osobe koje su do tad bile uskraćene za istu.

Projekt je polučio veliki uspjeh i vjerujemo kako će udruga opet prijavljivati isti projekt čim za to bude mogućnosti.

Podsjećamo, projekt Govorimo rukama financirala je EU iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sa 100% intenzitetom potpore.  Vrijednost projekta je 966.477,80 kuna.  Trajanje projekta je  25 mjeseci.