Provedena druga evaluacija zadovoljstva korisnika uslugom komunikacijskog posrednika

Proveli smo drugu po redu evaluaciju zadovoljstva korisnika uslugom komunikacijskog posrednika u svakodnevnim situacijama. Evaluacija je provedena putem evaluacijskih upitnika gdje je ispitanicima postavljeno šest pitanja na koja su trebali odgovoriti brojčano ili opisno. Evaluacijski upitnik ispunilo je 21 od ukupno 30 korisnika, osoba oštećena sluha, uključenih u projekt.

Pitanja postavljena u upitniku bila su:

  1. Koliko ste zadovoljni svojim tumačem u smislu pristojnog i ugodnog ophođenja?
  2. Koliko ste zadovoljni kvalitetom pružene usluge?
  3. Koliko ste zadovoljni razinom komunikacije sa svojim tumačem? Je li ta komunikacija brza i odgovara li na Vaše potrebe?
  4. Na ljestvici od 1 do 5 gdje je 1 potpuno nevažno , a 5 jako važno , koliko Vam je važna usluga tumača?
  5. Na ljestvici od 1 do 5 gdje je 1 nimalo, a 5 značajno, koliko Vam je pružena usluga tumača podiže kvalitetu života?
  6. Kako se osjećate vezao uz pruženu uslugu? Ponuđeni odgovori: -Sretno, -Zahvalno, -Nezadovoljno, -Samostalnije, -Prihvaćeno, -Nepovjerljivo.

Da se osjećaju sretno vezano uz pruženu uslugu, izjavilo je 19 ispitanika. Njih 20 izjavilo je kako se osjeća zahvalno, 20 ih se osjeća prihvaćeno, a 17 ispitanika osjeća se samostalnije u odnosu na stanje prije nego su počeli koristiti uslugu.  Nitko od ispitanika nije izjavio kako se osjeća nezadovoljno i nepovjerljivo.

Na pitanje kako su zadovoljni svojim tumačem u smislu pristojnog i ugodnog ophođenja ispitanici su dali peticu (na pitanja je bilo potrebno odgovoriti ocjenom između 1 i 5). Pitanje koliko su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, i ovaj put su odgovorili peticom. Koliko su zadovoljni razinom komunikacije sa svojim tumačem i koliko im je usluga tumača važna na ljestvici od 1 do 5, dali su peticu. Ispitanici su se na pitanje koliko im pružena uslugu tumača podiže kvalitetu života, na ljestvici od 1 do 5, izjasnili s ocjenom 5.

Zahvaljujemo svim ispitanicima što su izdvojili vrijeme kako bi ispunili ovaj upitnik jer na temelju njihove povratne informacije najbolje možemo uslugu prilagoditi njihovoj stvarnoj potrebi. Rezultati evaluacije i ovaj put su više nego zadovoljavajući i sretni smo što smo/i hoćemo nastaviti pružati istu kvalitetnu uslugu svim našim korisnicima.

Projekt Govorimo rukama financirala je EU iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sa 100% intenzitetom potpore.  Vrijednost projekta je 966.477,80 kuna.  Trajanje projekta je  25 mjeseci.